Årsmøte 2020, er utsatt

 

Årsmøte 2020, er utsatt!!

i Multiconsults lokaler i Nedre Skøyenvei 2, Oslo

Vårt årsmøte for 2020 måttes dessverre utsettes på kort varsel på grunn av koronavirus. Vi beklager ulempen. En ny innkalling vil bli sendt ut senere. 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsrapportRegnskap for 2019
  5. Forslag til budsjett for 2020
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av medlemmer til styret
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomite

Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.
Til sak 8: Sekretæren har frasagt seg gjenvalg. Leder og de øvrige styremedlemmene har sagt seg villig til å fortsette. Forslag til sekretær eller andre styremedlemmer kanfremsettes på møtet.

Vedlegg

1. Styrets årsrapport for 2019

18.2.2020
Styret

om klubben

Chevyclub of Norway ble stiftet i 2000, og er en landsdekkende merkeklubb for Chevrolet/GMC. Under menyen "Om oss" har vi samlet informasjon om klubben, våre vedtekter, fordelene ved å være medlem og et søknadsskjema for interesserte ikke-medlemmer. CCON har godkjennelse av General Motors Corporation og har skriftlig tillatelse til å bruke deres varemerker/logoer.

Les mer..

for medlemmer

I vår medlemsseksjon har vi i tillegg til nyheter fra klubben samlet mye nyttig informasjon, praktisk råd, nedlasting av diverse lister over våre rådgivere, firmaer og forhandlere etc. til hjelp ved restaurering og vårt eget debattforum. Noen av sidene er tilgjengelige kun for medlemmer, og da må man være registrert bruker av websiden og logge på med passord.

Les mer..

våre biler

Våre medlemmer har unike og helt spesielle biler fra perioden 1911 og fram til idag. Under medlemssidene har vi samlet noen eksemplarer i et eget bildearkiv, og på forsiden har vi også noen fine eksemplarer av de eldste veteranene fra før krigen. Er du medlem og har en bil som ville vært fint å få vist fram på nettsiden vår, ta kontakt med styret i CCON.

Les mer