Historien om Chevrolet Club of Norway

Så lenge det har vært solgt så mange Chevroleter her i Norge, både av personbiler og nyttekjøretøy, helt fra rundt 1920, skulle man tro at det for lengst ville være en stor klubb med mange hundre medlemmer. Det har nok vært prøvd, men den eneste merkeklubben i Chevroletfamilien som har greidd seg godt (i mer enn 15 år), er Corvette Club Norway, som ble stiftet høsten 1992. De øvrige måtte dessverre gi seg i tur og orden, før Chevrolet Registeret - Norge kom på banen høsten 2000.

Norsk Chevrolet Register (1976 - 1980)

chev loppetMed en liten klype salt og nødvendig forbehold om hull i historikken har vi forsøkt å rekonstruere de senere tiårs virksomhet på hobbysiden. En gruppe innen Norsk Veteranvogn Klubb startet opp i 1976, da merket rundet 75 år, under navnet Norsk Chevrolet Register, og da som en undergruppe av moderklubben. Rune Aschim m. fl., skapte et hyggelig miljø for de 35 til 40 medlemmene med årlige løp, kun for Chevroleter. Deltakerne fikk utdelt løpsplakett (se bilde ovenfor) hvert år, tegnet av NVK's mangeårige formann, Trygve Krogsæter. Styret satset også på bestillinger av deler fra medlemmene, med fellesimport fra USA, men det ble med det ene forsøket på samhandel.

I forbindelse med dette registeret har vi funnet tilbake til et referat fra Veteranvognposten i årsskiftet 76/77. Der står det følgende: Like før jul ble det holdt et møte på Norsk Teknisk Museum, der Rune Aschim og Per Refsnes hadde tatt initiativet til å samle flest mulig Chevroleteiere. Hensikten med møtet var å diskutere felles problemer, spesielt deleproblemet, og dannelsen av en klubb eller register. Det så ut til at flertallet av de ca. 20 fremmøtte støttet tanken om å danne en Chevrolet-gruppe innen NVK. Det ble valgt et arbeidsutvalg bestående av Rune Aschim, Einar Wessel-Berg, Svein Bache-Larsen og Thor Bjørn Haugen for å komme med forslag til organisasjon, og diskutere gruppedannelse med NVK's styre. Dessuten ble Per Refsnes, Per Thorvaldsen og Erik Sandberg valgt til "deleutvalg" for å jobbe med reservedelsproblematikken. I 1980 stoppet det hele opp, uten at andre tok utfordringen før i 1987.

Chevrolet Club 1911 - 1942 of Scandinavia, (1987 - 1989)

chev club scandDa var det Stein Erik Martby som prøvde seg med overnevnte klubb i snaue to år. Medlemskapet kostet kr. 200,- og for det fikk man to dekaler, to tøymerker og en T-skjorte. Klubben nådde opp mot 200 medlemmer før den stilnet av med tom kasse, og en sliten formann. Det var vanskelig å finne avløsere, og man møtte veggen.

Classic Chevy Club Norway (1976 - 1989?)

Fra Yngvar Halvorsen har vi fått tilsendt et medlemsblad fra desember 1980 av Classic Chevy News, og vi takker for utlån av blad og opplysninger. Etter de opplysninger vi har fått, startet denne trolig sommeren 1976, litt før den svenske klubben, og på samme tid som Norsk Chevrolet Register. Vi kjenner ikke til alle detaljer, men Harriet Braaten/Rosenbaum var første president og satt som det i en del år, kanskje hele tiden klubben var i gang. Første treff ble holdt på Feiring camping ved Mjøsa, hvor også svenske Classic-fans ble invitert, og det møtte 15? biler. Treffet ble vellykket og hyggelig på tross av at eneste luksus var en kran med kaldt vann på enga der campingen holdt til. Klubben var oppe i 97 medlemmer i 1979, hvorav 18 i Oslo, og hadde også et klubblad, Classic Chevy News. Etter ca. 12 - 13 års drift synes det som om driften opphørte ca. 1990. Det var nok vrient å få nye til å overta i styre og stell, og trolig for få nye mulige medlemmer. Når medlemmene var spredt utover, ble også møtevirksomheten vanskeliggjort.

Nordisk Chevrolet 1913 - 1928 Register (1995 - 1996?)

To andre ildsjeler bidro også til å prøve å registrere de firesylindrete Bow Ties: Jan H. Shetelig og Asbjørn Rognerud. Med overnevnte register for vogner, eldre enn 1929, fikk de på kort tid tak i vesentlige opplysninger om ca. 140 biler eller rester fra hele landet. Det var sikkert i siste liten. At ikke kontingenten på kr. 50,- rakk til mer enn selve registreringen og første året, var ikke så rart. Det stilnet av igjen.

Chevrolet 42 - 48 Registeret (1997 - 2000)

Odd Morten Larsen, Yven ved Sarpsborg, laget så Chevrolet 42 - 48 Registeret, som han drev fra 1997 til 2000, og fikk med seg ca. 40 medlemmer fra Norge og Sverige. I likhet med registeret til Jan og Asbjørn, ble Morten's også slått sammen med det nye registeret, forhåpentligvis til fordel for de mange Chevrolet-entusiastene over hele landet.

Chevrolet Registeret - Norge (2000 - 2006)

web v1

Først i 1999 begynte en liten gruppe på nytt å samle krefter til et nytt register/klubb. Det ble tatt kontakt med noen av de tidligere gründere, og etter et halvt års tid, ble det mer fart i sakene. Vi fikk offisiell tillatelse til å bruke merkenavnet, logo m.m. fra Opel Norge AS på vegne av General Motors underveis. Vi samlet medlemmer på NVKs høstmarked i 1999, vårmarkedet i 2000 og innkalte til første årsmøte 15. september 2000. Chevrolet Registeret - Norge ble stiftet med 17 interesserte til stede. Vi søkte LMK om medlemskap der, og ble godkjent 10. mars 2001.

Etter en noe trang oppstart er vi nå oppe i ca 500 medlemmer med størst tyngde på førkrigsmodeller i Østlandsområdet. Vi kom oss på nettet 1. februar 2002, og fikk en sølvpris for nettdesignet!

Siden vi startet opp, har vi søkt etter tekniske rådgivere for de ulike årsklasser, og har lykkes bra med det. Mange takk til dere (og til LMK forsikringskomitéen og styret) som er til hjelp for øvrige medlemmer.

Chevrolet Club of Norway - CCON (2006 - )

Høsten 2005 kom det opp forslag om å endre navnet på registeret, som etter hvert også ble drevet som en klubb. På årsmøtet januar 2006 ble det bestemt at navnet heretter skulle være Chevrolet Club of Norway (CCON). Det kan tenkes at vi har uteglemt noe av historien fra Chevrolet's AmCar-miljø, men håper på tilgivelse for dette. Når Chevrolet feirer sine 100 år, har vi kanskje fått en ganske komplett historie å fortelle fra vårt norske Bow Tie-hjemmemarked. Har du noe å fortelle, så skriv og send inn historien til oss.

Lokale merkeklubber

Det har også skjedd litt på enkelte lokale plan. Halden Late Great Chevy's hadde vellykkete treff hvert annet år noen ganger på Fredriksten Festning, sist i 2003. Den lille klubben er fortsatt i drift og kan kontaktes på HLGC v/ Einar Westgaard, Pilv. 3, 1769 Halden.

Nåværende aktive klubber her hjemme finner du på våre sider for Forbund og Klubber.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom mer enn 25 år har det også vært noen norske medlemmer i den amerikanske Chevrolet-klubben, Vintage Chevrolet Club of America, eller VCCA som den forkortes til. Takket være disse og noen flere er Chevrolet Club of Norway blitt regionsmedlem, faktisk det første internasjonale, utenfor Amerika.