Annonser på hjemmesiden

CCON tilbyr bedrifter annonsering i klubbens medlemsblad og på våre hjemmesider gjennom et firma-medlemskap. Medlemsbladet som inneholder artikler og emner relevant for vår hobby kommer ut 4 ganger i året. Deres annonse vil i tillegg vises i et rullerende reklamebanner på våre internettsider.

Vi kan tilby følgende firmamedlemskap:

1. Firmamedlem 1/6. Medlemsskapet gir innrykk i fire nummer av bladet på 1/6 side og annonsebanner på våre internettsider. Pris: kr. 900,-

2. Firmamedlem 1/2. Medlemsskapet gir innrykk i fire nummer av bladet på 1/2 side og annonsebanner på våre internettsider. Pris: kr. 2000,-

3. Firmamedlem 1/1. Medlemsskapet gir innrykk i fire nummer av bladet på 1/1 side og annonsebanner på våre internettsider. Pris: kr. 4000,-

4. Firmamedlem 1/1 B. Medlemsskapet gir innrykk i fire nummer av bladet på hele baksiden av bladet og annonsebanner på våre internettsider. Pris: kr. 5000,-

Kontakt en av styremedlemmene for å få satt opp en avtale. Her finner du kontakt info