Innkalling til årsmøte 2019

Chevrolet Club of Norway ønsker velkommen til årsmøte på onsdag 13 mars, 2019, kl. 18.00, i Multiconsults lokaler i Nedre Skøyen vei 2, Oslo.

For adgang ved ankomst, ring mobiltlf. 959 60 416 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Syyrets årsrapport
  5. Regnskap for 2018
  6. Forslag til budsjett for 2019
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av medlemmer til styret
  9. Valg av revisor
  10. Valg av valgkomité

(Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.)
(Til sak 8: Materialforvalter har frasagt seg gjenvalg. Leder og de øvrige styremedlemmene har sagt seg villig til å fortsette. Forslag til ny materialforvalter, leder eller andre styremedlemmer kan fremsettes på møtet.)

Velkommen!