Innkalling til årsmøte

Chevrolet Club of Norway

Innkalling til årsmøte

onsdag 14. mars 2018 kl. 1800 i Sinsenveien 47 A, Oslo

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsrapport
  5. Regnskap for 2017
  6. Forslag til budsjett for 2018
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av medlemmer til styret
  9. Valg av revisor
  10.  Valg av valgkomite

Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.
Til sak 7: Forslag til vedtektsendring fremlagt og bifalt på styremøte 10.1.2018, se nedenfor.
Til sak 8: Leder og de øvrige styremedlemmene har sagt seg villig til å fortsette. Det er ikke mottatt andre forslag, men det er mulig å fremsette forslag i møtet.

Vedlegg1. Styrets årsrapport
Forslag til vedtektsendring: For fremleggelse på årsmøtet 2018 foreslår styret følgende endring i klubbens vedtekter:
§ 2 A endres til å lyde: Å bistå medlemmene i å oppspore, erverve, restaurere og bevare kjøretøyer eldre enn 30år av merkene Chevrolet og GMC.
§ 2 A lyder nå:Å bidra til å oppspore og bevare/restaurere alle Chevrolet /GMC modeller som er eller skal bli historisk korrekte.

21.2.2018

Styret

 Denne innkallingen kan også lastes ned her

om klubben

Chevyclub of Norway ble stiftet i 2000, og er en landsdekkende merkeklubb for Chevrolet/GMC. Under menyen "Om oss" har vi samlet informasjon om klubben, våre vedtekter, fordelene ved å være medlem og et søknadsskjema for interesserte ikke-medlemmer. CCON har godkjennelse av General Motors Corporation og har skriftlig tillatelse til å bruke deres varemerker/logoer.

Les mer..

for medlemmer

I vår medlemsseksjon har vi i tillegg til nyheter fra klubben samlet mye nyttig informasjon, praktisk råd, nedlasting av diverse lister over våre rådgivere, firmaer og forhandlere etc. til hjelp ved restaurering og vårt eget debattforum. Noen av sidene er tilgjengelige kun for medlemmer, og da må man være registrert bruker av websiden og logge på med passord.

Les mer..

våre biler

Våre medlemmer har unike og helt spesielle biler fra perioden 1911 og fram til idag. Under medlemssidene har vi samlet noen eksemplarer i et eget bildearkiv, og på forsiden har vi også noen fine eksemplarer av de eldste veteranene fra før krigen. Er du medlem og har en bil som ville vært fint å få vist fram på nettsiden vår, ta kontakt med styret i CCON.

Les mer